Bescherming tegen brand

brandVeel mensen denken dat een houten huis erg brandgevaarlijk is, dit is echter niet het geval! Inderdaad, hout brandt. Bijna elk materiaal brandt op enig moment. Kernvraag voor het bepalen van brandveiligheid is welke reactietijd en temperatuur nodig zijn om iets te laten ontbranden. In het geval van massief hout is er sprake van een lange reactietijd en een hoge temperatuur. Massief hout met een lucifer aansteken lukt niet. Om massief hout te laten ontbranden zijn er hulpmiddelen nodig (kranten, aanmaakblokjes etc.) voordat er zich flinke vlammen vormen en de temperatuur kan oplopen. Als hout eenmaal brandt, ontstaat er een zwarte laag aan de buitenkant: verkoold hout. Deze laag isoleert het hout en zorgt er voor dat het inbranden steeds langzamer verloopt. Houten balken in constructies behouden dan ook langer hun dragende waarde, waardoor instortingsgevaar urenlang kan worden voorkomen. Wat bovendien in de houtbouw een brandvertragend effect heeft is de laagsgewijze opbouw van wanden en vloeren. Daarbij vindt de opbouw plaats met brandwerend of zelfs onbrandbaar materiaal, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Houtskeletbouw wordt aan de binnenzijde bekleed met gipsplaat en/of gipsvezelplaat. Die platen zijn onbrandbaar, waardoor het uren zal duren voordat de constructie zal branden. Bij een stalen constructie is brandgevaar een heel ander verhaal: de sterkte van staal neemt bij elke graad opwarming in sterkte af. Bij een heftige brand kan een stalen constructie daardoor snel als een kaartenhuis in elkaar zakken.

Korte bouwtijd

De houten elementen worden voorbereid in de eigen fabriek in Neuenkirchen. Daar zijn de omstandigheden namelijk optimaal: er wordt gewerkt met de modernste computergestuurde apparatuur en er wordt geen hinder ondervonden van de weersomstandigheden. Vanaf het allereerste begin wordt de computergestuurde werkvoorbereiding ingezet, hetgeen een gecontroleerd bouwproces garandeert; er staat vooraf exact vast wanneer de woning klaar is. De elementen worden in korte tijd op de bouwplaats in elkaar gezet waardoor er ook daar weinig hinder wordt ondervonden van de weersomstandigheden: in tegenstelling tot traditionele bouw hoeft het gebouw niet eerst te drogen, alles blijft schoon en droog en kan veel sneller worden afgewerkt. Voordeel van de kortere bouwtijd is ook dat er minder dubbele lasten zijn (huurwoning, hypotheek of bouwdepot etc.).

Gezond binnenklimaat

In midden-Europa brengen we ca. 90 procent van onze tijd door in gesloten ruimtes. Gezondheidsaspekten met betrekking tot woonruimte krijgen nog niet de aandacht die ze verdienen. En dat terwijl onze gezondheid steeds meer belast wordt door invloeden van buitenaf. Inmiddels lijdt bijna één op de drie kinderen aan een vorm van allergie. Er zijn meer dan 18 miljoen verschillende chemische stoffen bekend. Het overgrote meerendeel is nooit volledig onderzocht - laat staan hun wisselwerking. Hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen, infecties - de lijst is lang, de oorzaken veelal onbekend. Vakmensen zijn van mening dat in één gebouw wel 70.000 verschillende chemische verbindingen aantoonbaar kunnen zijn. Het gaat daarbij veelal om vluchtige organische verbindingen (volatile organic compounds, VOC) die tot het zogenaamde Sick-Building-Syndrom kunnen leiden. Zulke probleemstoffen kunnen niet alleen een gevoel van onwelzijn veroorzaken, maar kunnen ook ernstigere gevolgen hebben, zoals orgaan afwijkingen of kanker. Tegenwoordig mag ecologisch verantwoord bouwen zich niet beperken tot het spaarzaam omgaan met energie en grondstoffen, maar zou het ook gericht moeten zijn op de problematiek rondom het gezond wonen. Nog steeds belasten (te) veel grondstoffen ons woonklimaat. Door middel van bewuste materiaalkeuze kan er bewust gekozen worden voor gezond wonen.

Een houten huis heeft een heel aangenaam binnenklimaat. Hout is van zichzelf al een warm materiaal waardoor er in de winter al bij weinig verwarming een aangename, behaaglijke temperatuur ontstaat. Daardoor krijgt ook eventuele condensatie geen kans. Daarnaast heeft hout een hoog absorptievermogen. Eventueel vocht in de woning (douchen, koken) kan door de houtconstructie worden opgenomen en weer aan de ruimte worden afgegeven zodra de luchtvochtigheid weer is afgenomen. Het gezonde binnenklimaat wordt verder nog bevorderd doordat alleen bouwmaterialen worden toegepast die zonder chemicalien zijn geproduceerd.

Bescherming tegen aardbevingen

Houtskeletbouw is bij uitstek zeer bestand tegen de gevolgen van aardbevingen. Dat komt door de zogenaamde hoge ductiliteit, dat is de mate waarin vervorming plaats kan vinden. Een houten constructie is relatief taai, waardoor het kan meebewegen. Dit in tegenstelling tot hardere materialen die eerder bros zullen zijn en zullen scheuren bij aardbevingen. Ook het relatief geringe gewicht van een houtconstructie en de aard van de verbindingen tussen de balken helpen mee de constructie stabiel te houden.

Bescherming tegen vocht

Houtskeletbouw is wat ze in Duitsland noemen 'Trockenbau'. De gebruikte bouwstoffen voegen nauwelijks vocht toe aan de constructie en doordat de elementen worden voorgeproduceerd in de fabriek -onder droge omstandigheden dus- en de montagetijd op de bouwplaats gering is, komt er zo goed als geen vocht bij de constructie. Het pand hoeft dus niet of vrijwel niet te worden drooggestookt. Aan de buitenzijde van het pand wordt de bescherming tegen vocht gewaarborgd door constructieve maatregelen zoals dakoverstekken en gevelbekleding. Voor wat betreft gevelbekleding is alles mogelijk zoals hout, stucwerk, steen etc. Doordat hout van zichzelf een warm materiaal is, zal er ook geen condensvorming optreden.

Bescherming tegen geluid

Geluidsisolatie is van grote betekenis voor de kwaliteit van wonen en leven. Zowel bescherming tegen de geluiden van buiten de woning, als ook tegen geluiden tussen de verschillende ruimten in huis. In tegenstelling tot de traditionele beton- en stenenbouw, benut de houtskeletbouw vooral het principe van de meerdere ontkoppelde lagen om geluidsisolatie te verkrijgen. Zodra de lagen van elkaar worden gescheiden, oftewel worden ontkoppeld, is de directe geluidsoverdracht onderbroken. Zonder aanvullende voorzieningen wordt met de gebruikelijke opbouw van daken, wanden en verdiepingsvloeren al de noodzakelijke isolatie verkregen.
Er zijn slechts eenvoudige maatregelen nodig (bijvoorbeeld het toevoegen van een extra ontkoppelde laag) om houtskelet woningen extra geluidsisolatie te geven.

Meer woonoppervlakte

In vergelijking met andere manieren van bouwen, zoals het traditioneel metselen van huizen, blijft er ongeveer 10% meer woonoppervlakte over, waarbij dan ook nog de isolatiewaarde veel hoger is! Dat komt doordat hout van zichzelf al een hoge isolatiewaarde heeft.