Meer woonoppervlakte

In vergelijking met andere manieren van bouwen, zoals het traditioneel metselen van huizen, blijft er ongeveer 10% meer woonoppervlakte over, waarbij dan ook nog de isolatiewaarde veel hoger is! Dat komt doordat hout van zichzelf al een hoge isolatiewaarde heeft.