Materiaalgebruik

Gezond leven kan niet zonder gezond wonen. Daarom gebruiken wij zo veel mogelijk natuurlijke, duurzame, ecologische materialen en zo min mogelijk -het liefst helemaal geen- chemische stoffen of andere stoffen die slecht zijn voor de bewoners van de woning, de medewerkers of de natuur om ons heen. Wij betrekken onze produkten alleen van betrouwbare toeleveranciers. Hierbij een aantal voorbeelden van kwaliteit en herkomst van door ons toegepaste materialen.

Hout

Hout is een duurzaam, gezond produkt; zowel voor mens als milieu. Lees hier verder over de voordelen van bouwen met hout. Hieronder kunt u meer lezen over het door ons gebruikte hout.

Massief hout

Het massieve hout dat wij voor al onze toepassingen gebruiken is niet bewerkt met chemische beschermingsmiddelen. Wij hebben sinds jaar en dag dezelfde toeleverancier, die duurzaamheid net zo hoog in het vaandel heeft staan als wij en in het bezit is van alle certificeringen. Zij onderkennen namelijk net als wij het belang van het verantwoord omgaan met de grondstoffen die de aarde ons biedt.

rettenmeier boomstammenZo betrekken zij hun hout alleen uit de direkte omgeving, waardoor de transportafstanden kort zijn en dit dus geen onnodige energie kost. Bovendien komt al het hout uit duurzaam beheerde bossen. Dat betekent onder meer dat er voor iedere gekapte boom ook weer een wordt teruggeplant. 
 
rettenmeier fabriekDe restproducten die over blijven na het produktieproces worden benut voor het genereren van biomassa: op het eigen terrein van de producent bevindt zich een centrale die op deze manier hernieuwbare energie maakt uit het afval. Dit proces zorgt er voor dat de hoeveelheid uitgestoten CO2 geheel gecompenseerd wordt.
rettenmeier ecologie
De zorgvuldige en efficiente inzet van de resources wordt nauwlettend bewaakt. Al het energieverbruik in de eigen fabriek wordt nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig bijgesteld zodat er geen energie verloren gaat en er zo zuinig en duurzaam mogelijk wordt geproduceerd.

rettenmeier co2In Duitsland is een campagne gaande 'Holz pro Klima' (www.holzproklima) die de bedoeling heeft uit te dragen waarom het toepassen van hout het milieu beschermt; hout als opslag van CO2. Dit initiatief wordt ook van harte ondersteund door ons en door onze toelerancier van het hout dat wij verwerken. 

 

 

rettenmeier zertifizierungen

 

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten in één oogopslag zekerheid hebben over de kwaliteit en de herkomst van ons produkten. Dit is mogelijk door de certificeringen van internationaal erkende instituten. Wij hebben de volgende certificeringen:

  • PEFCTM
    Dit onafhankelijke certificeringssyteeem garandeert dat hout en houtprodukten controleerbaar uit duurzame produktie afkomstig zijn. 
  • FSC®
    Deze onafhankelijke globale non-profit organisatie zet zich in voor verantwoorde bosbouw.

Gelamineerd hout

Het gelamineerde hout dat wij verwerken komt van een betrouwbare leverancier waar wij ook al jaren mee samenwerken. Het hout dat zij ons leveren is uitsluitend afkomstig uit Midden-Europa, Oost-Europa en Scandinavië. Vanzelfsprekend zijn ook zij in het bezit van alle certificeringen: PEFC, FSC, CE-Kennzeichen, Kwaliteitsmerk Holzleimbau, Komo-Certificaat Nederland, Beoordelingsattest voor de machinale houtsortering, Attest A voor het verlijmen van dragende bouwdelen.

Plaatmaterialen

OSB

OSB (Oriented Strand Board) is een plaatmateriaal dat is gemaakt van houtschilfers met FSC keurmerk. Bij de produktie ervan is relatief weinig energie nodig. De platen die wij gebruiken zijn formaldehyde vrij; geen ongezonde toevoegingen dus! Wij gebruiken OSB plaatmateriaal als binnen beplanking van de houtskeletconstructie.

MDF

MDF (Multi Density Fibreboard) wordt gemaakt van houtafval dat wordt verpulverd tot 'houtstof'. Onder hoge druk en bij hoge temperatuur wordt dit samengeperst tot een plaat waarbij de natuurlijke bindmiddelen van het hout als lijm dienen. De platen die wij gebruiken zijn volledig formaldehyde vrij. Wij gebruiken MDF als buitenbeplanking van onze houtskeletconstructie.

poppensiekerderix

Isolatiematerialen

Wij gebruiken meerdere verschillende soorten isolatiemateriaal voor warmte- en geluidsisolatie (al naar gelang het toepassingsgebied):

Cellulose vlokken

Milieuvriendelijk
Cellulose vlokken worden gemaakt van gerecycelde kranten. Vanaf de productie ontziet cellulose-isolatie het milieu. In vergelijking met andere isolatiematerialen is het verbruik van primaire energie veel lager: In vergelijking met polystyreen wordt een zesde bespaard, in vergelijking met glasvezel een derde. 

Optimale geluidsisolatie
Ander voordeel is dat cellulose-isolatie bij scheidingswanden tot en met 7 dB betere geluidsisolatiewaarden geeft dan traditionele vezelmatten.

cellulose boomkrantvlok

 

Optimale brandwerendheid
Bij brandwerendheidstesten cellulose-isolatie in vergelijking met traditionele isolatiematerialen aan de top. Met de EN-classificatie B-s2-d0 bereikt cellulose-isolatie een van de beste beoordelingen voor brandbare isolatiematerialen.

Regelt vochthuishouding
Cellulose-isolatie kan vochtigheid zonder verlies van isolatiewaarde opslaan en weer afgeven. Het regelt het klimaat in de ruimte op natuurlijke wijze en bespaart verwarmingskosten. Bij renovaties of platte daken zonder ventilatie werkt cellulose isolatie bouwfysisch als vochtbuffer. Bovendien is de lucht- en winddichtheid – in tegenstelling tot traditionele vezelmatten – vooral in de houtbouw aanzienlijk beter.

Hoge isolatie waarden
Cellulose-isolatie onderscheidt zich door een bijzonder lage warmtegeleidingscoëfficiënt (AT/EU: 0,039W/mK). Toch is elke isolatie maar zo goed als haar zwakste plek. Daarom vult cellulose-isolatie ook de meest smalle spleten en kieren op, met een isolatiemat zonder voegen en koudebruggen als resultaat.

Hoge hittebescherming
De hoge opslagcapaciteit van cellulose-isolatie zorgt ervoor dat de warmte van de zon duidelijk langzamer in de binnenruimte geraakt dan bij traditionele isolatiematerialen. Zelfs dakruimtes blijven tot diep in de nacht koel, u slaapt ongestoord. Zoals de U-waarde bij de warmte-isolatie kan ook de hittebescherming worden berekend. Men spreekt hier van de faseverschuiving (phi). Deze duidt de tijdspanne in uren aan die een temperatuurgolf nodig heeft om van de buitenkant van een bouwelement naar de binnenkant van de ruimte te geraken. Hoe groter de faseverschuiving is, hoe meer de opwarming van de binnenkant van het gebouw vertraagd wordt.

Houtvezel

holzfaser

Milieuvriendelijk
Houtvezelisolatie wordt gemaakt uit vezels van hout, afkomstig van het dunnen van bossen en onbehandelde stamresten van zagerijen, het is dus eigenlijk gemaakt van een afvalproduct. Dit resthout wordt verhit en onder druk gezet. Hierdoor vervezelt het Isolerenresthout. Daarna wordt er water aan toegevoegd. Hierdoor verkrijgt men een brei. Deze brei wordt uiteindelijk tot platen en dekens geperst. Doordat er harsen in het hout aanwezig zijn, is een bijkomend bindmiddel overbodig. Doordat de grondstof van houtvezel is hout, dit is een duurzame, hernieuwbare grondstof. Voor de productie van houtvezel hoeft maar weinig energie te worden verbruikt. Wij gebruiken dit materiaal in verschillende uitvoeringen; als platen en als matten in verschillende afmetingen en diktes.

Optimale geluidsisolatie
In vergelijking met de gebruikelijke geluiddempende materialen beschikken houtvezelplaten over een grote massa, die geluidstechnische constructies van hoog niveau mogelijk maken. Houtvezel biedt zowel voor de luchtgeluidsisolatie, de contactgeluidsisolatie als ook de geluidsabsorptie van alle frequenties, zeer goede eigenschappen.

Optimale brandwerendheid
In het geval van brand vormt zich op de houtvezelplaten een aslaag die de toevoer van zuurstof belemmert en zo een snelle uitbreiding van de brand tegengaat. Er ontstaat geen giftige rook. Met houtvezelplaten is het mogelijk om brandweringsklassen tot 90 minuten (F90) te bereiken. Doordat houtvezelplaten bij brand veel minder warmte doorlaten, vertragen ze, in vergelijking met gangbare minerale isolatiematerialen, het ontbranden van de volgende lagen, waardoor de constructie langer zijn constructieve waarde behoudt.

Regelt de vochthuishouding
Houtvezelplaten worden geproduceerd in een nat productie-procédé en zijn daarom pure natuurbouwstoffen. Er worden geen bindmiddelen toegevoegd. Zij zijn dus absoluut vrij van schadelijke stoffen. Houtvezelplaten zijn geschikt voor dampdoorlatende bouw die het transport van vochtigheid door het isolatiemateriaal mogelijk maakt. Houtvezels hebben een capillaire werking en geven daarmee houtvezelplaten hun dampdoorlatendheid.
Dampdoorlatendheid biedt de volgende voordelen:

  • Vochtigheid wordt beter getransporteerd zodat sterkere condensvorming voorkomen kan worden
  • Onder kritische omstandigheden wordt de benodigde speelruimte geboden
  • Een aktief dampdoorlatende bouw schept voelbaar welbehagen en een uitgebalanceerd woonklimaat

Hoge isolatie waarden
Houtvezel heeft zeer goede warmteisolerende eigenschappen: in de winter blijft de warmte binnen en in de zomer precies andersom! Verder is heeft dit materiaal een grote drukvastheid waardoor het gemakkelijk te verwerken is. Door de grote massa van houtvezelplaten.

Hoge hittebescherming
Houtvezelplaten hebben een relatief hoge massa en een struktuur die er toe bijdraagt zo veel mogelijk warmte, zo lang mogelijk vast te houden. Zulke eigenschappen zorgen ervoor, dat de hitte niet direkt in de woonruimte geraakt, maar gedurende de dag in de muren en het dak opgeslagen wordt en pas in de nacht weer afgegeven wordt. Houtvezelplaten bieden in dit opzicht grote voordelen tegenover andere warmte-isolatiematerialen. Wordt bijvoorbeeld op een mooie, hete zomerdag een zolder met conventionele warmte-isolatie opgewarmd tot onaangename 27°C, dan stijgt de temperatuur in dezelfde ruimte, geisoleerd met houtvezelisolatiemateriaal, niet boven comfortabele 23°C. Uit ecologisch standpunt bekeken is zulke isoltaie dus dubbel goed: het wordt geproduceerd uit een duurzame grondstof en het kan het gebruik van airco's overbodig maken.

Gezond woonklimaat
Gezondheidsaspekten met betrekking tot woonruimte krijgen nog niet de aandacht die ze verdienen. En dat terwijl onze gezondheid steeds meer belast wordt door invloeden van buiten af. Inmiddels lijdt bijna één op de drie kinderen aan een vorm van allergie - tendens toenemend. Er zijn meer dan 18 miljoen verschillende chemische stoffen bekend. Het overgrote meerendeel is nooit volledig onderzocht - laat staan hun wisselwerking. Hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen, infecties - de lijst is lang, de oorzaak veelal onbekend.
Vakmensen zijn van mening dat in één gebouw wel 70.000 verschillende chemische verbindingen aantoonbaar kunnen zijn. Het gaat daarbij veelal om vluchtige organische verbindingen (volatile organic compounds, VOC) die tot het zogenaamde Sick-Building-Syndrom leiden. Zulke probleemstoffen kunnen niet alleen een gevoel van onwelzijn veroorzaken, maar kunnen ook ernstigere gevolgen hebben, zoals orgaan afwijkingen of kanker.
Tegenwoordig mag ecologisch verantwoord bouwen zich niet beperken tot het spaarzaam omgaan met energie en grondstoffen, maar dient ook gericht te zijn op de problematiek rondom het gezond wonen. Nog steeds belasten (te) veel grondstoffen ons woonklimaat. Door middel van bewuste materiaalkeuze kunnen de opdrachtgever en architect bewust kiezen voor gezond wonen. En welk materiaal is hier natuurlijker en verdraagzamer voor onze gezondheid dan hout?  Met hout als natuurlijke grondstof, zijn houtvezelplaten vrij van ongewenste stoffen.