Energiezuinige woningen en passiefhuizen

Gezien de hoge kosten voor energie en de schade die ons energieverbruik toebrengt aan het milieu, is het een goed idee om er voor te zorgen dat we zo min mogelijk energie verbruiken. Voor wat betreft een gebouw, of woonhuis, kan dit door te beginnen bij het begin: de schil van de woning (wanden, dak, kozijnen/ramen) zo goed mogelijk isoleren, waardoor er zo min mogelijk warmte uit de woning kan ontsnappen, zodat je nog maar weinig energie nodig hebt om te verwarmen. Een speciaal soort energiezuinige woning is het zogenaamde passiefhuis.

Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis kenmerkt zich door een optimale isolatie en kierdichtheid van de buitenschil (wanden, dak), waardoor er moeilijk warmte uit het gebouw kan ontsnappen. Zeker indien dit gecombineerd wordt met een gunstige ligging ten opzichte van de zon (veel ramen aan de zonzijde en weinigramen aan de schaduw-zijde) is er vrijwel geen conventioneel verwarmingssyteem meer nodig: zogenaamde passieve warmte afkomstig van zon, verlichting, elektrische apparaten en van de bewoners in huis leveren gezamelijk voldoende warmte. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar zeker ook voor de portemonnee! Belangrijk aandachtspunt is ventilatie: balansventilatie met warmteterugwinning is onontbeerlijk. Ook moet er aandacht worden besteed aan goede zonwering en eventueel nachtventilatie om oververhitting in de zomer te voorkomen. Hoewel een passiefhuis ook kan worden gerealiseerd met een traditionele bouwwijze, is houtskeletbouw het meest geschikte systeem. Dat komt onder meer doordat hout veel beter isoleert dan steen of beton. Tel daarbij op de andere voordelen van hout en de keuze is eenvoudig!

Passiefhuis voordelen:

 

Comfortabel

comfort omhelzingEen van de vele prettige eigenschappen van een passiefhuis is dat het een heel aangenaam en comfortabel binnenklimaat heeft. Dat komt onder meer doordat er nooit sprak zal zijn van tocht, de buitenschil van de woning is namelijk zeer goed geïsoleerd en kierdicht buitenschil. De temperatuur is altijd aangenaam en gelijkmatig. Dit alles zonder ingewikkelde technieken; deze aangename oppervlakte- en ruimtetemperaturen ontstaan als vanzelf. 

Gezond

inspiratieIn Nederland brengen we een heel groot deel van onze tijd binnenshuis door, wel 90%! Dat is natuurlijk niet altijd in onze eigen woning, maar het aantal uren dat daar wordt doorgebracht per dag is vaak toch een belangrijk deel. Reden genoeg om er voor te zorgen dat de luchtkwaliteit in huis optimaal is. In een passiefhuis is de luchkwaliteit uitzonderlijk goed, dat komt door een voortdurende toevoer van gefilterde en verse ventilatielucht. Dit is namelijk een van de randvoorwaarden van een passiefhuis. Immers, doordat de woning zo goed is geïsoleerd en kierdicht is, moet er mechanisch geventileerd worden.  Een comfortventilatiesysteem, uitgevoerd volgens de laatste stand van de techniek, wordt gekoppeld aan een HR warmteterugwinsysteem, zodat de lucht in de winter altijd warm de woning binnenkomt en er geen overbodige ventilatieverliezen plaatsvinden: de garantie voor een aangenaam en gezond binnenklimaat, waar vocht, schimmel, pollen en insecten geen kans krijgen. 

Rendabel

geldIn een passiefhuis is de resterende warmtebehoefte voor ruimteverwarming zo gering, dat zonder verlies van comfort kan worden afgezien van een conventioneel verwarmingssysteem. Met de besparing op de kosten van een dergelijk systeem kan de optimalisatie van bouwkundige elementen en het hoogefficiënte ventilatiesysteem worden gefinancierd. Een passiefhuis verbruikt 10 keer minder energie voor verwarming dan een gemiddelde bestaande woning en 4 à 5 keer minder dan de huidige nieuwbouwwoning uitgevoerd conform het Nederlandse Bouwbesluit. Per jaar heeft een passiefhuis een energiebehoefte voor ruimteverwarming van 15 kWh/m², dit komt ongeveer overeen met een gasverbruik van 1.5 m³ gas/m² vloeroppervlak.  Dit betekent dat twee gloeilampen van 100 Watt genoeg zouden zijn om een kamer van 20 m² te verwarmen of  dat een haarföhn zou volstaan om een passiefhuis van 100 m² te verwarmen. Passiefhuisbewoners betalen gemiddeld 1€ /m² per jaar voor ruimteverwarming en hoeven zich dus minder zorgen te maken over stijgende energiekosten. Terwijl ze het hele jaar door van een gezond en comfortabel binnenklimaat genieten, kunnen zij rekenen op lage energielasten gedurende de hele levensduur van de woning.

Milieuvriendelijk

b15nature trees007Een passiefhuis levert een actieve bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Door de verregaande energiebesparing is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo beperkt mogelijk. Niet alleen het energieverbruik voor verwarming (15 kWh/m²a), maar ook het totale primaire energiegebruik per huishouden blijft begrensd tot max 120 kWh/m² per jaar. Dit betekent minimaal 54% minder CO2-uitstoot t.o.v. de huidige standaard nieuwbouwwoning. De geringe resterende energiebehoefte wordt zo duurzaam mogelijk geproduceerd, zodat een nog grotere reductie in CO2-uitstoot mogelijk is.

 

Toekomstbestendig

Het passiefhuisconcept is de bouwstandaard van de toekomst en opent nieuwe perspectieven voor  meer toekomstgericht, energiezuinig ontwerpen en bouwen. De bouwwereld krijgt een unieke kans zich te onderscheiden met nieuwe ontwerp- en bouwtechnieken, innovatieve, intelligente en hoogenergie-efficiënte producten voor o.a. schilisolatiesystemen, ventilatiesystemen, beglazing, kozijnen, ramen, deuren en compacte verwarmingssystemen. Deze investeringen in comfort, efficiëntie en bouwkwaliteit  zullen zorgen voor een impuls in de bouwsector, creëren toegevoegde waarde, verbeteren de concurrentiepositie en verhogen de werkgelegenheid op een duurzame wijze.

 

PHPP berekening

Het PassiefHuisProjectenrekenPakket (PHPP), ontwikkeld door het Passiv Haus Institut in Darmstadt, is een nuttig, maar ook noodzakelijk instrument bij het ontwerpen van een passiefhuis. Deze uitgebreide berekeningsmethode geeft onder meer zeer nauwkeurig het te verwachten energieverbruik, de invloed van de luchtdichtheid en de kwaliteit van het  comfort aan en koppelt de resultaten aan duidelijk meetbare prestatie-eisen die in z’n geheel de kwaliteit van het passiefhuis garanderen. Er wordt rekening gehouden met alle factoren die van invloed zijn; het gaat dus nadrukkelijk ook om de exact ligging van de woning (zonligging, stand ten opzichte van de meestvoorkomende windrichting etc.). Niet alleen de eigenschappen van de woning zelf, maar ook de ligging op het kavel bepalen de uitkomst van deze berekening; iedere wijziging hierin vereist een nieuwe PHPP berekening.

Blower door test

P1050619

Door middel van een blowerdoortest, ook wel luchtdichtheidstest genoemd, wordt de luchtdichtheid van een pand gemeten. Tijdens de luchtdichtheidsmeting wordt de woning in onderdruk en overdruk gebracht met een ventilator. Op een daaraan gekoppelde computer kan precies worden afgelezen of er zich luchtlekken in de schil bevinden. Deze kunnen vervolgens worden opgespoord en verholpen.