Colofon
Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH
Am Wambach 17-19
48485 Neuenkirchen, Duitsland 
Telefoon +49 5973 9440-0
Fax +49 5973 9440-20
E-Mail

Rechtsvorm 
GmbH [B.V]

Bedrijfsleider
Tobias Brüggemann
Petra Röder

Amtsgericht
Steinfurt

Handelsregister
HRB 3869

Fiscaal nummer
311 | 5941 | 0514

Btw-nummer
DE 124388547

 

Juridische kennisgeving

Wij zijn verplicht om zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. De bepalingen van relevante rechtsregels worden door ons ten strengste in acht genomen. Wij zullen geenszins inbreuk maken op uw privacyrechten.

BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH neemt niet deel aan procedures voor consumentenarbitrage in de zin van de Duitse Wet inzake buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz). Geschillen in verband met de aangegane overeenkomst en de uitvoering daarvan kunnen worden behandeld door de Handwerkskammer Münster, Bismarckallee 1, 48151 Münster, Duitsland.

Toestemming

Door uw persoonsgegevens in te voeren, gaat u akkoord met de opslag en het gebruik van die gegevens als bedoeld in de Duitse federale Wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz). Deze informatie is persoonlijk en wordt derhalve vertrouwelijk gebruikt. U kunt hiertegen op elk gewenst moment bezwaar maken en uw persoonsgegevens laten wissen.

Uitzonderingen

Wij gebruiken de informatie die wij tijdens een regulier bezoek aan onze website verkrijgen en opslaan uitsluitend binnen BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH. De informatie wordt niet gebruikt om de identiteit van personen vast te stellen. Een uitzondering hierop geldt wanneer dit nodig is om ons te beschermen tegen strafbare aanvallen of aanvallen waarmee wordt beoogd de werking van onze website te blokkeren of te verslechteren.

Cookies

Wij maken eventueel gebruik van cookies om voor u en voor ons het gebruik van het internet en de communicatie te vereenvoudigen. Indien u dit wenst, kunt u verhinderen dat er geen cookies via uw webbrowser worden opgeslagen of kunt u per geval beslissen voor welke cookies u opslag wel of niet toestaat.

Externe links

Onze internetpagina's bevatten mogelijk externe links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke privacybescherming of de inhoud van externe websites. Wij adviseren om het privacybeleid van de door u bezochte websites aandachtig door te lezen.

Copyright

De inhoud op de internetpagina's van BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH is auteursrechtelijk beschermd. BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH geeft uitsluitend toestemming voor het bekijken en downloaden van inhoud op haar internetpagina's waar dit bedoeld is voor particulier, niet-commercieel gebruik. Via een licentieovereenkomst met BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH kunnen gebruiksrechten worden uitgebreid. Het plaatsen van hyperlinks is uitsluitend toegestaan na verkregen toestemming van BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH.

Downloads

Het downloaden van programma's en bestanden is geheel voor eigen risico. BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de installatie of het gebruik van software en bestanden in het downloadgedeelte, voor zover dit wettelijk of op grond van verleende licenties is toegestaan. Ondanks het feit dat er continu op virussen wordt gecontroleerd, zijn wij wettelijk niet aansprakelijk voor schade en verminderde prestaties als gevolg van computervirussen.

Garantie

De informatie op de websites van BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dit laat echter onverlet dat BRÜGGEMANN Effizienzhaus GmbH niet garant staat voor de volledigheid, actualiteit, kwaliteit of geschiktheid voor bepaalde doelen ervan. Het gebruik van de websites en de inhoud op de websites is geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Merkenrecht

Het is derden niet toegestaan de merken en logo's te gebruiken.

Beeldmateriaal

fotolia.de, iStockPhoto.com

Fotografie

Hermann Willers
www.hermann-fotodesign.de  

Fotodesign Ulrich Wozniak
www.fotodesign-wozniak.de

Concept en vormgeving

Brüggemann Effizienzhaus GmbH
Marketing & Media
Stephanie Bültel
Petra Maaz

Programmering  

Cows Online GmbH
www.cows.de

SAINT-GOBAIN Brüggemann
Holzbau GmbH
BRÜGGEMANN
Dach- & Wandtechnik GmbH
BRÜGGEMANN
Effizienzhaus GmbH